Chú chó chăn cừu một mình đối mặt với 11 con sói đồng cỏ và giết chết 8 con trong số chúng. Nó mất tích trong hai ngày ngay sau đó, họ tin rằng nó đi dò tìm những con chó sói còn lại để hoàn thành công việc. Chủ nhân chú chó này nói rằng sẽ cho nó nghỉ hưu sớm khỏi việc chăn gia súc.

Chú chó chăn cừu một mình đối mặt với 11 con sói đồng cỏ và giết chết 8 con trong số chúng. Nó mất tích trong hai ngày ngay sau đó, họ tin rằng nó đi dò tìm những con chó sói còn lại để hoàn thành công việc. Chủ nhân chú chó này nói rằng sẽ cho nó nghỉ hưu sớm khỏi việc chăn gia súc.
Chú chó chăn cừu một mình đối mặt với 11 con sói đồng cỏ và giết chết 8 con trong số chúng. Nó mất tích trong hai ngày ngay sau đó, họ tin rằng nó đi dò tìm những con chó sói còn lại để hoàn thành công việc. Chủ nhân chú chó này nói rằng sẽ cho nó nghỉ hưu sớm khỏi việc chăn gia súc.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Châu chấu bị nhiễm và tiêu thụ bởi nấm ký sinh (Cordyceps fungus)

Châu chấu bị nhiễm và tiêu thụ bởi nấm ký sinh (Cordyceps fungus)

Thời trang...

Thời trang…