Đây là Jabal Al-Hira, được truyền rằng tại nơi này nhà tiên tri Muhammad nhận được mặc khải từ Thiên thần Gabriel và phần đầu tiên của Kinh Qur’an đã được tiết lộ. Nơi này được viếng thăm bởi hàng triệu người Hồi giáo.

Đây là Jabal Al-Hira, được truyền rằng tại nơi này nhà tiên tri Muhammad nhận được mặc khải từ Thiên thần Gabriel và phần đầu tiên của Kinh Qur'an đã được tiết lộ. Nơi này được viếng thăm bởi hàng triệu người Hồi giáo.
Đây là Jabal Al-Hira, được truyền rằng tại nơi này nhà tiên tri Muhammad nhận được mặc khải từ Thiên thần Gabriel và phần đầu tiên của Kinh Qur'an đã được tiết lộ. Nơi này được viếng thăm bởi hàng triệu người Hồi giáo.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gió thổi hơi mạnh

Bức tượng Ai Cập 3.000 năm tuổi này trông giống Michael Jackson

Bức tượng Ai Cập 3.000 năm tuổi này trông giống Michael Jackson