Ghi hình ánh sáng ở tốc độ 10 nghìn tỷ khung hình / giây (10 Trillion)

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Số lượng đồ ăn điên rồ

Dê núi trông thật mạnh mẽ