Giữa một đợt hạn hán, Công viên Tiểu bang Thung lũng Khủng long (Dinosaur Valley State Park) đã phát hiện ra những dấu chân khủng long bị bao phủ bởi nước và trầm tích. Chúng có niên đại hơn 113 triệu năm.

Giữa một đợt hạn hán, Công viên Tiểu bang Thung lũng Khủng long (Dinosaur Valley State Park) đã phát hiện ra những dấu chân khủng long bị bao phủ bởi nước và trầm tích. Chúng có niên đại hơn 113 triệu năm.
Giữa một đợt hạn hán, Công viên Tiểu bang Thung lũng Khủng long (Dinosaur Valley State Park) đã phát hiện ra những dấu chân khủng long bị bao phủ bởi nước và trầm tích. Chúng có niên đại hơn 113 triệu năm.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 Bình luận

  1. Sống 3x năm thấy cuộc sống trắc trở , khó khăn, quá mà các em ý “sống” được 113 triệu năm…Sirrrr

Biến thất bại thành thành công

Bộ giảm thanh cho xe tăng

Bộ giảm thanh cho xe tăng