Hình ảnh đủ màu đầu tiên về không gian sâu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb do NASA tiết lộ

Hình ảnh đủ màu đầu tiên về không gian sâu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb do NASA tiết lộ
Hình ảnh đủ màu đầu tiên về không gian sâu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb do NASA tiết lộ

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự giống nhau giữa chân voi (mặt cắt) và chân người (chụp x-quang)

Sự giống nhau giữa chân voi (mặt cắt) và chân người (chụp x-quang)

Chú quạ này trượt tuyết trên mái nhà bằng cách sử dụng nắp lọ