Hoạt hình thường dùng tiếng của Diều Hâu thay cho tiếng thực tế của Đại Bàng..

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 Bình luận

Rắn uống nước

Thiết kế chống lựu đạn trong boongke ở Normandy