Khẩu súng đã ám sát Archduke Franz Ferdinand vào năm 1914, châm ngòi cho Thế chiến thứ nhất.

Khẩu súng đã ám sát Archduke Franz Ferdinand vào năm 1914, châm ngòi cho Thế chiến thứ nhất.
Khẩu súng đã ám sát Archduke Franz Ferdinand vào năm 1914, châm ngòi cho Thế chiến thứ nhất.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một con nhện Omothymus cái được thấy ở Malaysia

Một con nhện Omothymus cái được thấy ở Malaysia

Voọc mũi hếch ăn cam