Khỉ không đặt câu hỏi. Mặc dù khỉ có thể học ngôn ngữ ký hiệu và giao tiếp bằng ngôn ngữ đó, nhưng chúng chưa bao giờ cố gắng học kiến thức mới bằng cách hỏi con người hoặc các loài khỉ khác. Chúng dường như không nhận ra rằng các thực thể khác có thể biết những điều mà chúng không biết. Đó là một khái niệm ngăn cách loài người với loài khỉ.

Khỉ không đặt câu hỏi. Mặc dù khỉ có thể học ngôn ngữ ký hiệu và giao tiếp bằng ngôn ngữ đó, nhưng chúng chưa bao giờ cố gắng học kiến thức mới bằng cách hỏi con người hoặc các loài khỉ khác. Chúng dường như không nhận ra rằng các thực thể khác có thể biết những điều mà chúng không biết. Đó là một khái niệm ngăn cách loài người với loài khỉ.
Khỉ không đặt câu hỏi. Mặc dù khỉ có thể học ngôn ngữ ký hiệu và giao tiếp bằng ngôn ngữ đó, nhưng chúng chưa bao giờ cố gắng học kiến thức mới bằng cách hỏi con người hoặc các loài khỉ khác. Chúng dường như không nhận ra rằng các thực thể khác có thể biết những điều mà chúng không biết. Đó là một khái niệm ngăn cách loài người với loài khỉ.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ong kền kền (Vulture bees) ăn thịt thối thay vì mật hoa và mật ong của chúng được gọi là mật ong thịt. Đây là tổ ong của chúng. Bạn sẽ thử chứ?

Ong kền kền (Vulture bees) ăn thịt thối thay vì mật hoa và mật ong của chúng được gọi là mật ong thịt. Đây là tổ ong của chúng. Bạn sẽ thử chứ?

Bút BIC vẫn sử dụng thiết kế từ năm 1955.

Bút BIC vẫn sử dụng thiết kế từ năm 1955.