Là một phần của dự án “As If Nothing Happened”, một AI đã vẽ Michael Jackson nếu ông vẫn còn sống và chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Là một phần của dự án "As If Nothing Happened", một AI đã vẽ Michael Jackson nếu ông vẫn còn sống và chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.
Là một phần của dự án "As If Nothing Happened", một AI đã vẽ Michael Jackson nếu ông vẫn còn sống và chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một con chuột màu vàng với bộ lông gợn sóng!

Một con chuột màu vàng với bộ lông gợn sóng!

Cách lắp đặt ánh sáng trong bộ phim Nope của Jordan Peele

Cách lắp đặt ánh sáng trong bộ phim Nope của Jordan Peele