Mật ong điên (Mad Honey): được sử dụng cho mục đích y tế, tiêu khiển. Liều thấp gây hưng phấn, liều cao gây ra ảo giác.

Mật ong điên (Mad Honey): được sử dụng cho mục đích y tế, tiêu khiển. Liều thấp gây hưng phấn, liều cao gây ra ảo giác.
Mật ong điên (Mad Honey): được sử dụng cho mục đích y tế, tiêu khiển. Liều thấp gây hưng phấn, liều cao gây ra ảo giác.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thợ săn không biết phải làm gì bây giờ

Thợ săn không biết phải làm gì bây giờ

Những người ở hai đầu bán cầu nhìn thấy mặt trăng lộn ngược

Những người ở hai đầu bán cầu nhìn thấy mặt trăng lộn ngược