Một bức ảnh hiếm về con Mực tay dài (Big-Fin Squid), được công ty Dầu Shell ROV chụp vào ngày 11 tháng 11 năm 2007, ở độ sâu 2.386 mét. Loài Mực này sống ở rất sâu, và được đặc trưng bởi các xúc tu dài và mỏng của chúng.

Một bức ảnh hiếm về con Mực tay dài (Big-Fin Squid), được công ty Dầu Shell ROV chụp vào ngày 11 tháng 11 năm 2007, ở độ sâu 2.386 mét. Loài Mực này sống ở rất sâu, và được đặc trưng bởi các xúc tu dài và mỏng của chúng.
Một bức ảnh hiếm về con Mực tay dài (Big-Fin Squid), được công ty Dầu Shell ROV chụp vào ngày 11 tháng 11 năm 2007, ở độ sâu 2.386 mét. Loài Mực này sống ở rất sâu, và được đặc trưng bởi các xúc tu dài và mỏng của chúng.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trái đất mọc trên Mặt trăng được ghi hình bởi tàu thăm dò Kaguya của Nhật Bản

Đưa cừu về trại