Một công nhân mỏ De Beers được chụp X-quang vào cuối ca để kiểm tra kim cương. Nam Phi, 1954.

Một công nhân mỏ De Beers được chụp X-quang vào cuối ca để kiểm tra kim cương. Nam Phi, 1954.
Một công nhân mỏ De Beers được chụp X-quang vào cuối ca để kiểm tra kim cương. Nam Phi, 1954.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thư viện cổ của Tây Tạng. Chỉ 5% đã được dịch

Sự phát triển trong phong cách của Picasso

Sự phát triển trong phong cách của Picasso