Một trong những Người cuối cùng sống trong Phổi Sắt (Iron lung). Năm 6 tuổi, Alexander được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt dẫn đến liệt từ cổ trở xuống. Ngày nay, ông đã 74 tuổi và ông vẫn dựa vào Phổi Sắt để giữ cho ông sống sót.

Một trong những Người cuối cùng sống trong Phổi Sắt (Iron lung). Năm 6 tuổi, Alexander được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt dẫn đến liệt từ cổ trở xuống. Ngày nay, ông đã 74 tuổi và ông vẫn dựa vào Phổi Sắt để giữ cho ông sống sót.
Một trong những Người cuối cùng sống trong Phổi Sắt (Iron lung). Năm 6 tuổi, Alexander được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt dẫn đến liệt từ cổ trở xuống. Ngày nay, ông đã 74 tuổi và ông vẫn dựa vào Phổi Sắt để giữ cho ông sống sót.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1 Bình luận

  1. 68 năm sống trong cái kén của chính mình. Nếu là người khác chắc muốn kết thúc cuộc đời sớm

Nhiệt độ tại Vườn quốc gia Thung lũng Chết, Mỹ

Nhiệt độ tại Vườn quốc gia Thung lũng Chết, Mỹ

Số lượng đồ ăn điên rồ