Năm 1663, một phần bộ xương hóa thạch của tê giác lông mượt được phát hiện ở Đức. Đây là “Kỳ lân Magdeburg”, một trong những công trình tái tạo hóa thạch tệ nhất trong lịch sử loài người

Năm 1663,  một phần bộ xương hóa thạch của tê giác lông mượt được phát hiện ở Đức. Đây là “Kỳ lân Magdeburg”, một trong những công trình tái tạo hóa thạch tệ nhất trong lịch sử loài người
Năm 1663,  một phần bộ xương hóa thạch của tê giác lông mượt được phát hiện ở Đức. Đây là “Kỳ lân Magdeburg”, một trong những công trình tái tạo hóa thạch tệ nhất trong lịch sử loài người

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kỹ xảo thực tế ấn tượng của Predator trong bộ phim Prey

Năm 1988, chính phủ Mỹ muốn xem bê tông cốt thép chắc chắn như thế nào, họ đã thực hiện phóng một máy bay F4 Phantom ở tốc độ 500 dặm / giờ vào một phiến bê tông. Kết quả? Một máy bay hóa nguyên tử và một phiến bê tông vẫn đứng vững