Những chữ Graffiti cổ: “Tôi đã đến thăm và không thích gì ngoài chiếc quan tài!” và “Tôi không thể đọc chữ tượng hình.” – Khách du lịch thời Hy Lạp đã phá hoại Lăng mộ Ramses V. của Ai Cập từ hơn 2000 năm trước.

Những chữ Graffiti cổ: "Tôi đã đến thăm và không thích gì ngoài chiếc quan tài!" và "Tôi không thể đọc chữ tượng hình." - Khách du lịch thời Hy Lạp đã phá hoại Lăng mộ Ramses V. của Ai Cập từ hơn 2000 năm trước.
Những chữ Graffiti cổ: "Tôi đã đến thăm và không thích gì ngoài chiếc quan tài!" và "Tôi không thể đọc chữ tượng hình." - Khách du lịch thời Hy Lạp đã phá hoại Lăng mộ Ramses V. của Ai Cập từ hơn 2000 năm trước.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thử nghiệm va chạm ở tốc độ 95mph (~153km/h)

Ngôi mộ của Christopher Columbus trong nhà thờ chính tòa Seville, Tây Ban Nha