Ở Hà Lan có một ‘cây cầu ngược’ độc đáo (Cầu nước Veluwemeer)

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhạc cụ này được gọi là ‘The Indian Morchang’, một nhạc cụ cổ ở bang Rajasthan, Ấn Độ

Đừng bao giờ đánh giá thấp tốc độ của một con gấu