Phía xa của mặt trăng, được chiếu sáng bởi mặt trời, khi nó thẳng hàng giữa máy ảnh của tàu vũ trụ DISCOVR và Trái đất – cách xa một triệu dặm

Phía xa của mặt trăng, được chiếu sáng bởi mặt trời, khi nó thẳng hàng giữa máy ảnh của tàu vũ trụ DISCOVR và Trái đất - cách xa một triệu dặm
Phía xa của mặt trăng, được chiếu sáng bởi mặt trời, khi nó thẳng hàng giữa máy ảnh của tàu vũ trụ DISCOVR và Trái đất - cách xa một triệu dặm

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Năm 2012, một nhóm các nhà khoa học Mexico đã cố tình đâm một chiếc Boeing 727 để kiểm tra xem ghế nào có cơ hội sống sót tốt nhất

Khối kim loại được dùng lực nổ để tạo thành hình cầu