Tảng đá ở Umm Sarhij, phía tây Tabuk, Ả Rập Saudi, nổi bật như một cột mốc của sa mạc

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đường đi của một tiểu hành tinh có nhiều lần tới gần Trái đất

Ếch cây mắt đen 🐸