Thanh niên 17 tuổi ở Nam Sudan. Họ từ bộ tộc Dinka, bộ tộc có nhóm người cao nhất thế giới.

Thanh niên 17 tuổi ở Nam Sudan. Họ từ bộ tộc Dinka, bộ tộc có nhóm người cao nhất thế giới.
Thanh niên 17 tuổi ở Nam Sudan. Họ từ bộ tộc Dinka, bộ tộc có nhóm người cao nhất thế giới.

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phục vụ Coca theo cách cổ điển

Trận đấu môn võ Capoeira của người Brazil