Thử nghiệm va chạm ở tốc độ 95mph (~153km/h)

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một người làm rất tốt công việc của mình

Những chữ Graffiti cổ: "Tôi đã đến thăm và không thích gì ngoài chiếc quan tài!" và "Tôi không thể đọc chữ tượng hình." - Khách du lịch thời Hy Lạp đã phá hoại Lăng mộ Ramses V. của Ai Cập từ hơn 2000 năm trước.

Những chữ Graffiti cổ: “Tôi đã đến thăm và không thích gì ngoài chiếc quan tài!” và “Tôi không thể đọc chữ tượng hình.” – Khách du lịch thời Hy Lạp đã phá hoại Lăng mộ Ramses V. của Ai Cập từ hơn 2000 năm trước.