Trận đấu môn võ Capoeira của người Brazil

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thanh niên 17 tuổi ở Nam Sudan. Họ từ bộ tộc Dinka, bộ tộc có nhóm người cao nhất thế giới.

Thanh niên 17 tuổi ở Nam Sudan. Họ từ bộ tộc Dinka, bộ tộc có nhóm người cao nhất thế giới.

Bàn tay với hội chứng bàn tay soi gương (mirror-hand syndrome)

Bàn tay với hội chứng bàn tay soi gương (mirror-hand syndrome)