Troy Hurtubise bị ám ảnh bởi việc phát triển một bộ đồ chống gấu xám. Anh ta chết trong một tai nạn xe hơi trước khi có thể thử nghiệm thiết kế của mình

Troy Hurtubise bị ám ảnh bởi việc phát triển một bộ đồ chống gấu xám. Anh ta chết trong một tai nạn xe hơi trước khi có thể thử nghiệm thiết kế của mình
Troy Hurtubise bị ám ảnh bởi việc phát triển một bộ đồ chống gấu xám. Anh ta chết trong một tai nạn xe hơi trước khi có thể thử nghiệm thiết kế của mình

Bài viết này hấp dẫn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sinh vật đơn bào xé toạc một sinh vật khác

Hố thiên thạch Barringer ở Arizona được hình thành cách đây 50.000 năm khi một thiên thạch va vào trái đất với vận tốc 26.000 dặm/giờ